หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
รับฟังความคิดเห็น
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.108-95 สายรอบหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่ ฯ     รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567     รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.ปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567      
 
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาปรือใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างภารกิจ ทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2567...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนตำบลปรือใหญ่...

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้ “โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร” ...


องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาปรือใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างภารกิจ ทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2567...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนตำบลปรือใหญ่...

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้ “โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร” ...

งานป้องกันฯ กูชีพ กู้ภัย อปพร.อบต.ปรือใหญ่ ร่วม Kick off ปล่อยแถว เทศกาลสงรานต์ปี 2567 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์...

องค์การบริหารส่วนตำบปรือใหญ่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2567...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้เข้าร่วมเป็นประธานปักธง...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ร่วมเดินขบวน การรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗...

 

 
 
7 พ.ค. 2567 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้า...
30 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) ประจำปี พ.ศ.2567
22 เม.ย. 2567 รายงานการจัดทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 3 เดือน ประจำเดือ...
20 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง...
26 ธ.ค. 2566 กฏหมายความคุมอาคาร "รู้ก่อนสร้าง (อาคาร) ฉบับการ์ตูน"
16 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก...
24 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...
17 เม.ย. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
21 มี.ค. 2567 อนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร...
20 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Loading...
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
5.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
6.Q&A
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 
7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานแบะการใช้งบประมาณ
9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
10.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
 
11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12.ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13.E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
14.รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16.ความก้าวหน้าการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
17.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด หาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
18.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19.รายงานผลการการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
21.การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
22.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
24.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
25.การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
 
26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการ
ทุจริต
 
30.การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แผนป้องกันการทุุจริต
 
32.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตี
33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
35.รายงานผล.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
จริยธรรมเจ้าหน้าที่
จริยธรรมข้าราชการ
จริยธรรมสมาชิกสภา
 

 

 
อบต.ปรือใหญ่ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566
อบต.ปรือใหญ่ โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปี 2565
เตรียมขบวนงานโฎนตา อบต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์
ฝึกซ้อมระงับเหตุ ผู้ป่วยจิตเวช อปพร. อบต.ปรือใหญ่ (2)
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2608584 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563