หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ก.พ. 2567    รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 11
  18 ม.ค. 2567    ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 และ รายงานผลการตรวจสอบของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน 15
  18 ม.ค. 2567    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (เดือนธันวาคม 2566) 17
  18 ม.ค. 2567    รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 1) 22
  11 ม.ค. 2567    รายงานการจัดทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 3 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 22
  4 ม.ค. 2567    รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 23
  21 ธ.ค. 2566    ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการเงินต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27
  21 ธ.ค. 2566    ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26
  21 ธ.ค. 2566    ประกาศ รายงานรับ - จ่ายเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 23
  5 ธ.ค. 2566    รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2566 29

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574274 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563