หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2566    รายงานการจัดทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 3 เดือน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 44
  6 ก.ค. 2566    รายงานการจัดทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 3 เดือน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 35
  10 เม.ย. 2566    รายงานการจัดทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 3 เดือน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 48
  10 มี.ค. 2566    รายงานการตรวจสอบบัญชี รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 42
  4 ม.ค. 2566    รายงานการจัดทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 3 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 46
  6 ธ.ค. 2565    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 69
  3 พ.ย. 2565    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 72
  5 ต.ค. 2565    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 65
  2 ก.ย. 2565    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 72
  4 ส.ค. 2565    รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 83

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2549030 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563