หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 E-service

ยื่นคำร้องขอใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือของประชาชน

 

คู่มือ การใช้งานระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  >>>CLICK<<<

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2617007 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563