โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 23 มี.ค. 2566

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทุนชุมชน

(ผู้อ่าน 92 คน)

วันที่ 22 มี.ค. 2566

การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

(ผู้อ่าน 79 คน)

วันที่ 15 มี.ค. 2566

โครงการจัดทำถังขยะเปียก ระดับครัวเรือน

(ผู้อ่าน 92 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2566

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

(ผู้อ่าน 74 คน)

วันที่ 3 มี.ค. 2566

ตลาดนัดชุมชนตำบลปรือใหญ่

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 6 ก.พ. 2566

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 26 ต.ค. 2565

กิจกรรม Big Cleaning Day

(ผู้อ่าน 126 คน)

วันที่ 22 ก.ย. 2565

ประเพณีแซนโฏนตา ประจำปี 2565

(ผู้อ่าน 93 คน)

วันที่ 8 เม.ย. 2565

รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด - 19

(ผู้อ่าน 241 คน)

วันที่ 10 ส.ค. 2564

อบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

(ผู้อ่าน 286 คน)

วันที่ 6 ม.ค. 2564

Big Cleaning Day 6 ม.ค.64

(ผู้อ่าน 286 คน)

วันที่ 19 ต.ค. 2563

กิจกรรมเคารพธงชาติประจำสัปดาห์

(ผู้อ่าน 308 คน)

วันที่ 24 ก.ย. 2563

Big Cleaning day

(ผู้อ่าน 367 คน)

วันที่ 8 ก.ย. 2563

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 272 คน)

วันที่ 14 ส.ค. 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 328 คน)

วันที่ 29 เม.ย. 2561

กิจกรรมผู้สูงอายุ ( 23/เม.ย./2556 )

(ผู้อ่าน 276 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2561

ฝึกทบทวน อปพร. รุ่นที่ 2/2556 ( 9/มี.ค./2556 )

(ผู้อ่าน 240 คน)

No results found

เลื่อนลง