หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
   นายเจตน์จิตร  สัมพุทธานนท์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  065 321 1262  
   
นายเสริมศักดิ์  สุระมิตร   นายสุวิช  ลานตวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
084 959 1326   094 370 1149
   
   นายบุญจันทร์  ปรือปรัง  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  061 982 1939  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574313 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563