หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 พ.ค. 2567    รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.ปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 36
  30 เม.ย. 2567    ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) ประจำปี พ.ศ.2567 14
  22 เม.ย. 2567    รายงานการจัดทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 3 เดือน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 17
  20 มี.ค. 2567    ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2567 21
  26 ธ.ค. 2566    กฏหมายความคุมอาคาร "รู้ก่อนสร้าง (อาคาร) ฉบับการ์ตูน" 39
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.ปรือใหญ่ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 31
  29 พ.ย. 2566    ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 26
  6 พ.ย. 2566    การกำหนดหลักเกณฑ์และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 62
  17 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 35
  26 ก.ค. 2566    ประกาศ ยกเลิกประกาศ เรื่อง การสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 135

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2608574 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563