หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มี.ค. 2567    ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2567 7
  26 ธ.ค. 2566    กฏหมายความคุมอาคาร "รู้ก่อนสร้าง (อาคาร) ฉบับการ์ตูน" 31
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.ปรือใหญ่ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 26
  29 พ.ย. 2566    ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 17
  6 พ.ย. 2566    การกำหนดหลักเกณฑ์และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 55
  17 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 30
  26 ก.ค. 2566    ประกาศ ยกเลิกประกาศ เรื่อง การสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 130
  19 ก.ค. 2566    ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 65
  10 ก.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 102
  18 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 69

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2587612 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563