หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  จ่าเอกธนวัฒน์  บุญอุ่น  
  หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
 จ่าเอกธนวัฒน์  บุญอุ่น นางชนาทิป  เวียงธรรม นายจำลอง   ชัยเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง นักจัดการงานช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองช่าง
064-4482978   0968936247
   
นางดวงจันทร์ นันทสิงห์   นางสาวศิริพร ปรือปรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
063 015 0289   097 335 7833
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2549027 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563