หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 เม.ย. 2567    แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 19
  6 มี.ค. 2567    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 33
  6 มี.ค. 2567    โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25
  6 มี.ค. 2567    แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทาง ในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 37
  16 มี.ค. 2566    โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 86
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2627810 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563