หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 สปสช. ตำบล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 พ.ค. 2564    ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูและระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2 372
  2 ก.พ. 2564    แผนสุขภาพชุมชนตำบลปรือใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2564 336
  22 ธ.ค. 2563    รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 297
  30 พ.ย. 2563    รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 338
  23 ต.ค. 2563    รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 302
  20 ต.ค. 2563    ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 292
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2627845 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563