หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 งานตรวจสอบภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 พ.ย. 2566    แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 40
  2 ต.ค. 2566    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 12
  1 ต.ค. 2566    นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 25
  6 ต.ค. 2565    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 104
  6 ต.ค. 2565    นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 96
  3 ต.ค. 2565    รายงานผลการรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 104
  15 ก.พ. 2565    การตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 287
  19 ม.ค. 2565    กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 304
  18 ม.ค. 2565    นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 258
  18 ม.ค. 2565    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 255
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2587584 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563