หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2587592 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563