หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 มี.ค. 2567    คู่มือสำหรับประชาชนแจ้งขุดดิน 4
  7 มี.ค. 2567    คู่มือสำหรับประชาชนขออนุญาตก่อสร้าง 4
  6 มี.ค. 2567    คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 9
  6 มี.ค. 2567    คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9
  28 ม.ค. 2567    คู่มือสำหรับประชาชน (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 11
  28 ม.ค. 2567    คู่มือภาษีป้าย 9
  2 ก.พ. 2565    กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 235
  6 ม.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (ปรับปรุง 2565) 284
  20 ม.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ปรับปรุง 2564) 234
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2587599 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563