หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ม.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน 32
  28 ม.ค. 2567    คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ กรณี อปท. 14
  28 ม.ค. 2567    คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 11
  26 ม.ค. 2567    คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27
  26 ม.ค. 2567    คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 26
  26 ม.ค. 2567    คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 31
  24 มี.ค. 2566    คู่มืองานธุรการ 110
  2 พ.ย. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานขออนุญาตใช้รถราชการ 94
  2 ก.พ. 2565    คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 242
  6 ม.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (ปรับปรุง 2565) 279

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2627833 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563