หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ม.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน 15
  28 ม.ค. 2567    คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ กรณี อปท. 5
  28 ม.ค. 2567    คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 5
  26 ม.ค. 2567    คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19
  26 ม.ค. 2567    คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 19
  26 ม.ค. 2567    คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 24
  24 มี.ค. 2566    คู่มืองานธุรการ 101
  2 พ.ย. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานขออนุญาตใช้รถราชการ 77
  2 ก.พ. 2565    คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 232
  6 ม.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (ปรับปรุง 2565) 273

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2587589 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563