หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 มี.ค. 2567    ประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลปรือใหญ่ ครั้งที่ 1/2567 19
  4 มี.ค. 2567    ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลปรือใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12
  8 ก.พ. 2566    โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อทบทวนแผพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 87
  4 พ.ย. 2564    ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 233
  17 มี.ค. 2564    กิจกรรม ตัดต้นไม้ บริเวณแยกโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ถึงสามแยกทางเข้าบ้านโนนสมบูรณ์ 303
  15 มี.ค. 2564    โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 342
  30 ก.ค. 2562    โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 306
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2616996 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563