หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 สภา อบต.

   
   นายจำจิตร  ปรือปรัก  
  ประธานสภา ฯ  
  098 695 6351  
   
นายสุพจน์  วงพินิจ   นายสุพิน  สุดสังข์
รองประธานสภา ฯ   เลขานุการสภา  ฯ
061 068 7325   064 607 6079
 
นายศรีสงคราม  นรินทร์ นายสุพัฒน์  ธรรมพร นายศราวุฒิ  รสหอม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
062 051 7578 066 026 9230 080 502 6897
 
นายสมจิตร์  ปรือปรัก นายบุญลอย  วงษ์ขันธ์ นางสาวจิราภรณ์  จิตมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
080 506 9390 093 315 2775 061 664 8077
นายสำรวย  ศรีลาชัย นายสวอน  ลานตวน นายเด๋อ  วงษ์ขันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
063 631 6119 090 936 6591 082 737 4499
นายอภิสิทธิ์  ปรือปรัง นายเรือง  วงศ์ขันธ์ นางฝานุรัตน์ สร้อยคำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
082 849 0351 098 384 3264 084 789 5062
นางวิไล  ดอกพอง นายวิน  คำพินิจ นายสนธยา  ศรีปัตเนตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18
098 097 0034 082 366 3615 091 345 5093
 
นายพสิษฐ์ วงษ์ขันธ์   นายซอน  รสหอม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 19   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 20
063 749 2153   094 367 5976
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2617025 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563