หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ธ.ค. 2566    เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 3
  20 พ.ย. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 4
  20 พ.ย. 2566    เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 4
  3 ต.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 14
  30 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 15
  28 ส.ค. 2566    เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566 3
  18 ส.ค. 2566    เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 4
  15 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 13
  11 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 15
  11 ส.ค. 2566    เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2616990 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563