หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้้งที่ 1 112
  2 ส.ค. 2565    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้้งที่ 1 108
  2 พ.ค. 2565    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้้งที่ 1 145
  3 ก.พ. 2565    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้้งที่ 1 111
  19 ส.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 239
  25 มิ.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 239
  19 ก.พ. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 241
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2564 290
  17 ส.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 236
  10 ส.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563 306

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574266 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563