โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่


ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างภารกิจ ทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อประชุมชี้แจงข้อราชการ นโยบาย ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรึกษาหารือการปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติร่วมกัน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปรือใหญ่ชั้น 2