โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566


ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566
    องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ผู้นำท้องที่ จิตอาสา อสม. ชรบ. อปพร. กู้ชีพ กู้ภัย อบต.ปรือใหญ่ จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ สี่แยกโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรในช่วงเวลาดังกล่าว