โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗


วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี นายกอบต.ปรือใหญ่ รองนายก อบต.ปรือใหญ่ เลขานุการ อบต. หัวหน้าสำนักปลัด รก.ปลัด อบต. สมาชิกสภา เข้าร่วมการประชุดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ