โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เข้าร่วมพิธี "วันท้องถิ่นไทย"


วันที่ 18 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธี "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เ็นวัน"วันท้องถิ่นไทย" เนื่องจากรัฐบาลให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และ

ขอแสดงความยินดีบุคลากรดีเด่น 

นายเสริมศักดิ์  สุระมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจำลอง ชัยเนตร นักจัดการงานช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองช่าง