โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่(ชั้น2) 11 พฤษภาคม 2566


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ โดย ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขาสภาฯ รองนายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่(ชั้น2)