โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessme


ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ "เตรียมตัว ป้องกัน รู้ทัน ก่อนถูกชี้มูลและถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช." โดย นายอดุลย์  วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ