โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โรงเรียนผู้สูงอายุปรือใหญ่วัฒนา (อาวจ๊ะแมเกรงปรือใหญ่) คร้ังที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗


โรงเรียนผู้สูงอายุปรือใหญ่วัฒนา (อาวจ๊ะแมเกรงปรือใหญ่) คร้ังที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ (หลังเก่า)  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ