โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2567


ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2567 คณะตรวจประเมิน ได้แก่ 1. นายทักษ์ บัวใหญ่ ท้องถิ่นอำเภอกันทรลักษ์ 2. นางสาวปุณยนุช ลีตี ท้องถิ่นอำเภอวังหิน  3. นางบุญส่ง ราชบุบผา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 4. นายสุรชาติ ไชยพร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมี อบต.ตาอุด , อบต.นิคมพัฒนา , อบต.ศรีตระกูล ,อบต.หนองฉลอง และอบต.ปรือใหญ่ เข้าร่วมการตรวจในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ