หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 



กองสวัสดิการสังคม

   
  นางสาวศิริพร ปรือปรัง  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
  097-3357833  
   
   นางเมตตา ศรีลาชัย  
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
  089-8159675  
   
  นายอรุณ  วรรณราช  
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
     
   
  นางสาวกาญจนา  คำพินิจ  
  คนงาน  
  061-7293589 

 

 
นางสาวนนจิรา  รสหอม   นางโสรกิต  วงษ์ขันธ์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
093 762 6615   062 841 5262

 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574282 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563