หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 กองคลัง

   
  นางชนาธิป  เวียงธรรม  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
 
นางสาวสุดาณี จันทพันธ์ นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน นางนิชานันท์ ปรือปรัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
     
ว่าง ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 
ว่าง นางสาวศุภลักษณ์ ปรือปรัก นางสาวปราณี แพงอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 
ว่าที่ร้อยตรี ไกรสร บุญขาว   นายปัญญา  เพ็ชล้วน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574260 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563