หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายจำลอง  ชัยเนตร  
  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
  0968936247  
   
นายศุภฤกษ์  แก้วลา ว่าง นายณรงค์  วรรณโย
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
082-4834383   088-6107032
นายธรรมนูญ สิงห์ศิลป์  นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร นายรัชพล สาทอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-3032922 062-8264269 096-5428391
 
นายเพ็ชร ปัดทุม นายธนาบรร ปรือปรัง นายเมธี  ศรีสิงห์
คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองช่าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองช่าง
093 321 3726 062 262 1368  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574324 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563