หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

บันทึก ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์
    รายละเอียดข่าว :

บันทึก ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์

    เอกสารประกอบ : บันทึก ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2627827 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563