หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดหลักเกณฑ์และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    รายละเอียดข่าว :

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของราชการเป็นสำคัญ จึงกำหนดประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่  30  กันยายน  256

    เอกสารประกอบ : การกำหนดหลักเกณฑ์และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2587601 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563