หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 50
  6 ก.ย. 2565    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและหลักเกรฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566-2/2566 103
  26 ม.ค. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 226
  17 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 276
  22 ต.ค. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 225
  22 ก.ย. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 222
  13 ก.ย. 2564    ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 261
  13 ก.ย. 2564    ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 258
  10 ก.ย. 2564    ประกาศ กกจ.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 258
  28 มิ.ย. 2564    ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 252

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2548997 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563