หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 พ.ย. 2565    ผลคะแนนำความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 19
  3 พ.ย. 2565    รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 83
  14 ธ.ค. 2564    รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 264
  8 ธ.ค. 2563    รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 237
  8 ต.ค. 2562    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 281
  30 ก.ย. 2561    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 267
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2549011 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563