หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
รับฟังความคิดเห็น
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 
  ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564      
 
 
 

 

 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดโรคพืชและโรคสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ประชุมสำรวจจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำตำบลปรือใหญ่...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำตำบลปรือใหญ่...


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดโรคพืชและโรคสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ประชุมสำรวจจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำตำบลปรือใหญ่...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำตำบลปรือใหญ่...

รับการประเมิน “ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ”...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย วาตภัย...

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564...

 

 
 
12 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กา...
5 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กา...
24 พ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการส...
24 พ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งต...
26 เม.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ...
27 พ.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการจัดบ...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านเนิ...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านปรื...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง...
5 ม.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสา...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.3
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.2
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.1
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ สนับสนุนโดย อบต.ปรือใหญ่
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292604 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563