หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.ย. 2564    แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23
  15 ก.พ. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน การลา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 28
  9 ก.พ. 2564    กิจกรรมสร้างความโปร่งใส่ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 27
  2 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง มาตราการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 24
  9 ก.ย. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 26
  9 ก.ย. 2563    เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 28
  9 ก.ย. 2563    แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราช 25
  9 ก.ย. 2563    นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 30
  1 มี.ค. 2560    ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 27
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 324597 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563