หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

     
     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 324568 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563