หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายปอง ปรือปรัก  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  080-472653  
   
นายสุวิช ลานตวน   นายเสริมศักดิ์ สุระมิตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
080-4740169    084-9591326 
   
  นางสาวนิศารัตน์ ศิริ  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  088-7092668  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292608 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563