หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 พ.ค. 2564    ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2564 15
  23 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านเนินแสง 15
  23 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านปรือคัน 15
  23 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 15
  5 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - ธันวาคม พ.ศ.2563) 15
  6 ก.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2563) 14
  6 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2563) 14
  7 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ธันาวาคม พ.ศ.2562) 14
  7 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2562) 14
  25 ก.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292655 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563