หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.ย. 2564    การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ "รายงานการศึกษาการวางผังพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอ" 21
  8 ก.ย. 2564    การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ "รายงานการศึกษาผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด" 19
  8 ก.ย. 2564    การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ "รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร" 25
  7 มิ.ย. 2564    แก้ไขคำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27
  5 ต.ค. 2563    ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30
  2 ต.ค. 2563    คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 27
  3 ต.ค. 2562    คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 27
  1 ต.ค. 2562    ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 324589 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563