หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ธ.ค. 2565    คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 59
  4 ต.ค. 2565    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหลักเกณฑ์การ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 67
  9 มี.ค. 2565    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 228
  20 ต.ค. 2564    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 197
  8 ก.ย. 2564    การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ "รายงานการศึกษาการวางผังพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอ" 211
  8 ก.ย. 2564    การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ "รายงานการศึกษาผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด" 269
  8 ก.ย. 2564    การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ "รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร" 202
  7 มิ.ย. 2564    แก้ไขคำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 243
  20 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 22
  5 ต.ค. 2563    ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 190

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2481587 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563