หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ส.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1/2565) 53
  17 ส.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบเพื่อบรรจุเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1/2565) 48
  25 ก.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 220
  16 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์การประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (เพื่อจัดทำผังแนวคิด) ผังเมืองรวมชุมชนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 190
  5 เม.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 175
  2 ก.พ. 2565    ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2565 171
  7 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 169
  4 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 170
  4 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 171
  15 ธ.ค. 2564    กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ 170

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2335704 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563