หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2564    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 12
  6 ต.ค. 2564    ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์ารบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 7
  5 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง แก้ไขการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 7
  5 ต.ค. 2564    คำสั่ง เรื่อง แก้ไขกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสิทรัพย์ 5
  23 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 18
  23 ก.ย. 2564    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 19
  14 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง แจ้งรับเช็คใหม่แทนเช็คหมดอายุ 28
  18 ส.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 22
  16 ส.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง งดให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ (ชั่วคราว) 28
  13 ส.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 26

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 324594 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563