หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการ 50
  13 ม.ค. 2566    ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ปี 2566 43
  27 ธ.ค. 2565    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 38
  26 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 108
  23 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 44
  2 ธ.ค. 2565    คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 29
  28 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ Traffy Fondue แจ้งและติดตามปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 40
  9 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 85
  21 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก 84
  19 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 72

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2481594 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563