หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ก.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 14
  5 ก.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 15
  24 พ.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคักเลือก 14
  24 พ.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 15
  26 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 /2564 14
  19 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 14
  7 เม.ย. 2564    ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 14
  7 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 14
  26 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฯ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 14
  16 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 14

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292624 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563