หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 มี.ค. 2564    ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย (ปรับปรุง ปี พ.ศ.2564) 24
  10 ก.พ. 2564    ขั้นตอนการยื่นชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25
  28 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 28
  16 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 26
  30 พ.ย. 2563    ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3/4 ) ประจำปี พ.ศ. 2564 25
  9 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25
  31 ส.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษี ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563 21
  29 มิ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563 22
  31 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง โดยกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 23
  22 ม.ค. 2563    ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2559 - 2562 25

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 324541 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563