หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
   จ่าเอกสมพร  สำเภาพ่อค้า  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  084 983 7484  
   
 จ่าเอกธนวัฒน์  บุญอุ่น ว่าง นายจำลอง   ชัยเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง นักจัดการงานช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองช่าง
064-4482978   0968936247
   
นางดวงจันทร์ นันทสิงห์   นางสาวศิริพร ปรือปรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   097 335 7833
063 015 0289    
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2481608 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563