หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
   จ่าเอกสมพร  สำเภาพ่อค้า  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  084 983 7484  
   
 นายประภาส อภัยวงศ์ ว่าง นายพชร  ธรรมวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
096 040 4178   080 425 2117
   
นางดวงจันทร์ นันทสิงห์   นางสาวศิริพร ปรือปรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   097 335 7833
063 015 0289    
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2335722 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563