หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2566    สถิติการให้บริการประชาชน รับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม การจัดทำทะเบียนพาณิชย์และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 32
  10 เม.ย. 2566    สถิติการให้บริการประชาชน การลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 17
  10 เม.ย. 2566    สถิติการให้บริการประชาชน การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26
  10 เม.ย. 2566    สถิติการให้บริการ หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20
  1 เม.ย. 2565    สถิติการให้บริการ รับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม การจัดทำทะเบียนพาณิชย์และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 246
  31 มี.ค. 2565    สถิติให้บริการ หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ 2565 246
  31 มี.ค. 2565    สถิติการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด และ ผู้สูงอายุ 202
  31 มี.ค. 2565    สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง การดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 274
  8 เม.ย. 2564    สถิติการให้บริการ หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 230
  1 เม.ย. 2564    สถิติการให้บริการ รับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม การจัดทำทะเบียนพาณิชย์และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 238

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2481646 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563