หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    สถิติการให้บริการ รับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม การจัดทำทะเบียนพาณิชย์และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 167
  31 มี.ค. 2565    สถิติให้บริการ หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ 2565 166
  31 มี.ค. 2565    สถิติการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด และ ผู้สูงอายุ 159
  31 มี.ค. 2565    สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง การดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 167
  8 เม.ย. 2564    สถิติการให้บริการ หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 159
  1 เม.ย. 2564    สถิติการให้บริการ รับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม การจัดทำทะเบียนพาณิชย์และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 166
  1 เม.ย. 2564    สถิติการให้บริการประชาชน การลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 159
  1 เม.ย. 2564    สถิติการให้บริการประชาชน การลงทะเบียนเพื่อผู้มีสิทธิขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 159
  1 เม.ย. 2564    สถิติการให้บริการประชาชน การลงทะเบียนเพื่อผู้มีสิทธิขอรับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 159
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2335765 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563