หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 สภา อบต.

     
     
  ประธานสภา ฯ  
     
     
     
รองประธานสภา ฯ   เลขานุการสภา  ฯ
     
     
     
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
     
     
     
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
     
     
     
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
     
     
     
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
     
     
     
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
     
     
     
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
     
     
     
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
     
     
     
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17
     
     
     
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 19
     
     
     
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 19   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 20
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 324572 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563