หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายจำจิตร  ปรือปรัก  
  ประธานสภา ฯ  
  061-6087325  
   
นายสุพิน  สุดสังข์   นายอภิสิทธิ์  ปรือปรัง
รองประธานสภา ฯ   เลขานุการสภา  ฯ
064-6076079   082-8490351
 
นายวิรัตน์  ม่วงอ่อน นายสุวิช  คำพินิจ นายสมจิค  จันทิมาลย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
085-1565762   083-4359901
 
นายดี  มะลิพันธ์ นางอลิสา  รสหอม นางไรวัน  ปรือปรัง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
091-6758087 085-3271325 086-0917154
   
นายสมจิตร์  ปรือปรัก นายบุญลอย  วงษ์ขันธ์ นายสุเยียน  ปรือปรัก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
    086-2551509
   
นางสาวจิราภรณ์  จิตมา นายสำรวย  ศรีลาชัย นายกอน  วันคำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
061-6648077 063-6316119  
 
นายคำสอน  ป้องกัน นายสุพจน์  วงวินิจ นายสมศักดิ์  ปรือปรัก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
  094-5206399  
   
นางสวอน  ลานดวน นางยืน  ปรือปรัง นายเปง  โพธิ์อุดม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
090-9366591 093-4185302  
 
นายสมเภา  แต้มงาม นายสิทธิ์  แพงอก นางฝานุรัตน์  สร้อยคำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
081-0655206   084-7895062
 
นายสิทธิ์  ไพรวงษ์ นางวิไล  ดอกพอง นายพันตรี  สิทธิศร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17
  098-0970034 090-5973311
 
นายวิน  คำพินิจ นายสรัส  ไตรรัตน์ นายจำนัน  วงษ์ขันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 19
082-3663615 085-0956432  
 
นางเดือนเพ็ญ  บุญขาว   นายชอน  รสหอม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 19   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 20
094-3642835    
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292610 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563