โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 6 ก.ย. 2565

ฝึกซ้อมระงับเหตุ ...

(ผู้ชม 24 คน)

วันที่ 6 ก.ย. 2565

ฝึกซ้อมระงับเหตุ ...

(ผู้ชม 29 คน)

วันที่ 6 ก.ย. 2565

ฝึกระเบียบแถว อปพ...

(ผู้ชม 26 คน)

วันที่ 6 ก.ย. 2565

ฝึกซ้อมการระงับเ...

(ผู้ชม 26 คน)

วันที่ 6 ก.ย. 2565

โครงการเพิ่มศักย...

(ผู้ชม 24 คน)

วันที่ 28 เม.ย. 2565

ผ้าป่าเพื่อการศึ...

(ผู้ชม 85 คน)

วันที่ 18 เม.ย. 2565

Best Practice กองทุนต้นแบบ...

(ผู้ชม 92 คน)

วันที่ 4 ก.พ. 2565

LTC สปสช.ตำบลปรือใหญ...

(ผู้ชม 88 คน)

วันที่ 15 ธ.ค. 2564

โครงการอบรมซ้อมแ...

(ผู้ชม 27 คน)

วันที่ 20 ก.ย. 2564

งานป้องกันและบรร...

(ผู้ชม 141 คน)

วันที่ 24 ก.พ. 2564

อบรม อปพร.อบต.ปรือ...

(ผู้ชม 169 คน)

วันที่ 23 ก.พ. 2564

อบรม อปพร.อบต.ปรือ...

(ผู้ชม 218 คน)

วันที่ 23 ก.พ. 2564

อบรม อปพร.อบต.ปรือ...

(ผู้ชม 172 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2563

ฝึกระเบียบแถว ตอน ...

(ผู้ชม 204 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2563

ฝึกระเบียบแถวพนั...

(ผู้ชม 215 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2563

อบรมคุณธรรม ITA

(ผู้ชม 204 คน)

วันที่ 14 ก.ย. 2563

ประเพณีแซนโฎนตา ข...

(ผู้ชม 207 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

อำเภอขุขันธ์จัดง...

(ผู้ชม 271 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

การแสดงแสง สี เสีย...

(ผู้ชม 201 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

10 พฤติกรรมเสี่ยงค...

(ผู้ชม 216 คน)

วันที่ 27 ส.ค. 2563

covid-19 02/06/2563

(ผู้ชม 236 คน)

วันที่ 27 ส.ค. 2563

ความแตกต่างระหว่...

(ผู้ชม 217 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2563

แนะนำองค์การบริห...

(ผู้ชม 196 คน)

วันที่ 11 ก.พ. 2563

โครงการวัคซีนป้อ...

(ผู้ชม 245 คน)

วันที่ 8 ก.ค. 2562

สรุปผลการประเมิน...

(ผู้ชม 192 คน)

No results found

เลื่อนลง