หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 E-service

ยื่นคำร้องขอใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือของประชาชน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2522518 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563