หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 กองสวัสดิการสังคม

   
  นางสาวศิริพร ปรือปรัง  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
  097-3357833  
   
   นางเมตตา ศรีลาชัย  
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
  089-8159675  
   
  นางสาวกาญจนา คำพินิจ  
  คนงานทั่วไป  
  061-7293589   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 441939 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563