หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายพชร  ธรรมวิเศษ  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
  080 425 2117  
 
นายพัสกร นุตโร นายธรรมนูญ สิงห์ศิลป์  นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร
นายช่างโยธาอาวุโส ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา
094-6790951 085-3032922 062-8264269
 
นายรัชพล สาทอน นายเพ็ชร ปัดทุม นายธนาบรร ปรือปรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างคนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริหาร ประจำกองช่าง
096-5428391 093 321 3726 062 262 1368
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1775737 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563