หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายพชร  ธรรมพิเศษ  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
 
นายพัสกร นุตโร นายธรรมนูญ สิงห์ศิลป์  นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร
นายช่างโยธาอาวุโส ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา
094-6790951 085-3032922  
 
นายรัชพล สาทอน นายเพ็ชร ปัดทุม นายธนาบรร ปรือปรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างคนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริหาร ประจำกองช่าง
096-5428391    
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 442015 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563