หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายจำลอง  ชัยเนตร  
  นักจัดการงานช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
 
นายศุภฤกษ์  แก้วลา นายพัสกร นุตโร นายณรงค์  วรรณโย
วิศวกรโยธา นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างโยธา
082-4834383 094-6790951 088-6107032
นายธรรมนูญ สิงห์ศิลป์  นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร นายรัชพล สาทอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-3032922 062-8264269 096-5428391
   
นายเพ็ชร ปัดทุม   นายธนาบรร ปรือปรัง
พนักงานจ้างคนงานทั่วไป   พนักงานจ้างเหมาบริหาร ประจำกองช่าง
093 321 3726   062 262 1368
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2375408 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563