หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 กองคลัง

   
  นางดวงจันทร์ นันทสิงห์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา (รรท.ผอ.กองคลัง)  
     
 
นางสาวสุดาณี จันทพันธ์ นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน นางนิชานันท์ ปรือปรัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
  097-9924442 062-2621368
ว่าง นายฤทธิชัย  สุภเลิศ ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  080-4055093  
 
นางสาววนิสา สุดสังข์ นางสาวศุภลักษณ์ ปรือปรัก นางสาวปราณี แพงอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
086-9935642   081-5498423
 
ว่าที่ร้อยตรี ไกรสร บุญขาว   นายปัญญา  เพ็ชล้วน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ
086-8661474   098-2304392
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2375417 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563