หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 กองคลัง

   
  นางดวงจันทร์ นันทสิงห์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา (รรท.ผอ.กองคลัง)  
     
 
นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน นางนิชานันท์ ปรือปรัง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
  097-9924442 062-2621368
นางกันยา วันคำ ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 
นางสาววนิสา สุดสังข์ นางสาวศุภลักษณ์ ปรือปรัก นางสาวปราณี แพงอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
086-9935642   081-5498423
   
  ว่าที่ร้อยตรี ไกรสร บุญขาว  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
  086-8661474  
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1775753 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563