หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 กองคลัง

   
  นางดวงจันทร์ นันทสิงห์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา (รรท.ผอ.กองคลัง)  
     
 
นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน นางนิชานันท์ ปรือปรัง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
  085-2000285 084-9436406
 
นางกันยา วันคำ ว่าง นางปราณี แพงอก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    081-5498423
 
นางสาววนิสา สุดสังข์ นางสาวศุภลักษณ์ ปรือปรัก ว่าที่ร้อยตรี ไกรสร บุญขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
086-9935642   086-8661474
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 442053 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563