หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 



ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ "รายงานการศึกษาการวางผังพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอ"
    รายละเอียดข่าว :

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย

Department of public Work and Town & Country Planning 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์  

รายงานการศึกษาการวางผังพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอ

    เอกสารประกอบ : การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ "รายงานการศึกษาการวางผังพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอ"
 
CH1_อำเภอขุขันธ์
CH3_อำเภอขุขันธ์
CH4_อำเภอขุขันธ์
CH5 อำเภอขุขันธ์
content_ขุขันธ์
ปกหน้า
ปกหลัง
สันปก
หน้าคั่น
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่




- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 305477 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563