หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
    รายละเอียดข่าว :

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี
นางจุไรรัตน์  เมธาวัชรากร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในที่ประชุม 

    เอกสารประกอบ : ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2375400 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563