หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 รายงานการคลัง

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
    รายละเอียดข่าว :

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกอบด้วย  งบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงินสด, รายละเอียดประกอบงบทดลอง (หมายเหตุ 1, หมายเหตุ 2, หมายเหตุ 3, หมายเหตุ 4, หมายเหตุ 5 ) งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  รายงานรายจ่าย  การดำเนินงานตามงบประมาณ (สค.สป.สธ.วศ) รายงานเงินสะสม และกระดาษทำการกระทบยอดวบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดและแผนงาน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

    เอกสารประกอบ : รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292614 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563