หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 รายงานการคลัง

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
    รายละเอียดข่าว :

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปแผนการใช้จ่ายเงินตามเป้าหมายการใช้เงินเปรียบเทียบกับการใช้จ่ายจริง เพื่อแสดงร้อยละการใช้จ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  ตามเอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292646 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563